WORKS

Arko Nem Shower Body Cream

  PACKAGING GRAPHIC DESIGN

  About the Project

  In the design of this unique and single moisturizing cream used in shower, the “shower” became iconic in order to give the end user a clear and net message. The usage of a visual composition of cream and variant elements supported the ingredient text and strengthened the feminine expression.

  Proje Hakkında

  Türkiye’de ilk ve tek duşta kullanılan vücut kremi tasarımında “duş” ikonize edilerek kullanıcıya net mesaj verilmesi amaçlanmıştır. Krem ve varyant öğelerininin görsel komposizyon kullanımıyla ürün içerik anlatımları desteklenirken feminen ifade güçlendirilmiştir.

  Türkiye’de ilk ve tek duşta kullanılan vücut kreminin iletişiminde, ürünün tanımıyla birlikte kullanılan duş ikonuyla kullanıcının ürünü net olarak algılaması amaçlanmıştır.
  Duş sonrası duşta kremi sürüp tekrar durulanarak kullanılan ürünün pratikliğini ve etkinliğini vurgulamak adına krem görseli spiral formda hareketli bir şekilde kullanılmıştır. Bu hareketli formla, Nemlendirici varyantında “Su görseli” ile birlikte adeta dans edercesine bir algı yaratılırken, Canlandırıcı varyantında ürünün içeriğinde olan “Böğürtlenler” ile bütünleşik bir kompozisyon içinde kullanılmıştır.

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!